Bloemen uit Den Haag

Wikimedia Commons. De bloemenmarkt in Den Haag op de Grote Markt. Karel Klinkenberg (1852-1924)

Bloemen en de Haagse regering
Omdat Den Haag een regeringsstad was werd er ook ceremonieel veel bloemen gebruikt. Er is wel eens gezegd dat het ontstaan van het Westland te danken is aan de het voeden en voorzien van bloemen van de regentenstad.

Bloemen en Van Gogh in Den Haag
In 1869 kwam Vincent van Gogh naar Den Haag en verbleef bij Pension Roos aan de Lange Beestenmarkt. Op weg naar de Plaats, waar hij bij kunsthandel Goupil & Cie werkte, kruisde Vincent de grote (bloemen-)markt. Gezegd wordt dat Vincent door de kleuren en fascinerende bloemen zijn inspiratie in zijn heldere vorm- en kleurgebruik vond.

Bloemen en vrijheid in Den Haag
Op 29 juni 1940 zorgde bloemen zelfs voor een stil protest tegen de Duitse bezetting. Op de verjaardag van Prins Bernard werd de Anjerdag geboren. De witte anjer stond symbool voor vrede en vrijheid en de goudsbloem voor een vrij Nederland en Den Haag zonder onderdrukking. De binnenplaats bij het paleis aan het Noordeinde was aangekleed met een deken aan anjers en goudsbloemen.

Snijder Bloemen en Den Haag
Jan Snijder heeft waarschijnlijk in 1940 nog witte anjers verkocht. Hij colporteerde al sinds 1938 met een bloemenmand en later een bakfiets. Kort daarna begon hij Bloemenkiosk Snijder aan de Van Hogenhoucklaan in het Benoordenhout. In 1966 sprong Aad Brekelmans bij en werd in 1972 eigenaar. Na vele succesvolle jaren gaf Aad in 2012 het stokje weer door aan zijn dochter Debby. Zij nam in 2019 de kiosk aan de Kerkhoflaan in de Archipel over. Bloemen met een Haagse trots, zoals het was en zoals het hoort.